Deutsch English
Du er her: Hjem > Profil

 

Profil

 

Ingeniørvirksomheden Preben Egelund er et mindre firma som er specialiseret i konstruktion af vejkøretøjer, samt dokumentation til myndighederne for opfyldelse af gældende krav til typegodkendelse af køretøjer. Vi udfører også dokumentation til synsvirksomheder (prøverapporter), som kan indeholde dokumentation for opfyldelse af myndighedernes krav til et nyt køretøj /brugt/importeret eller konstruktivt ændret køretøj.

Projekterne kan være som følger, store og små :

  • Typegodkendelse af importerede køretøjer.
  • Komplette projekter til nykonstruktion af køretøjer/køretøjsdele, hvor vi udnytter vort 3D-CAD system i et samlet projektforløb til den endelige godkendelse hos myndighederne.
  • Medhjælp til typegodkendelse af en lastbil eller et tungt påhængskøretøj.
  • Prøvningrapport på konstruktive ændringer af motoreffekt, hjulophæng eller andet.
  • Vi hjælper med kontakt til myndighederne hvis du har et køretøj eller køretøjstype som ikke tidligere har været godkendt til kørsel på de danske veje.
  • Du har en bådtrailer som du som privatmand ønsker ændret en smule.


Preben Egelund er maskiningeniør fra Odense Teknikum. Køretøjskendskabet startede tidligt da faderen var ejer af et karosseriværksted. Preben har tillige arbejdet i 10 år i Færdselsstyrelsen, hvor arbejdsområdet var typegodkendelser samt regler om køretøjers godkendelse i afdelingen for automobilteknik.

Firmaet har internationale samarbejdspartnere som råder over alle former for test af køretøjsmateriel baseret på fælleseuropæiske  tekniske regler.
Firmaet er tillige godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Trafikstyrelsen, tidligere Færdselsstyrelsen) til at foretage forskellige former for praktiske og teoretiske test.
Sagsbehandlingen følger Trafik- og Byggestyrelsen forskrifter som omtalt i "Detailforskrifter for Køretøjer", samt " Vejledning om syn af køretøjer.
Vi har adgang til sandsynligvis Europas største database med emissionsdata, samt støjmålinger for nye biler.

Som du kan se af fanebladende har vi et afsnit om ofte stillede spørgsmål samt tekniske fagudtryk.

Du er velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale, men er det noget som kræver mere end en kortere telefonsamtale, så vil vi tilkendegive at yderlige oplysninger er til sædvanlig takst.

 

Kontakt